top of page

PRIVACY BELEID

Wonders Creative Design is een communicatie bureau dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het ontwikkelen van visuele uitingen en het geven van advies. Er zijn situaties waarin uw gegevens door ons op deze site verzameld worden.

1. DOEL GEGEVENS

Bij het invullen van het contactformulier op de site van Wonders Creative Design worden uw gegevens verzameld. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele projectomschrijving.

 

De website van Wonders Creative Design verzamelt gegevens om eventueel de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur of pagina's die van de website worden bezocht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

2. BEWAARPERIODE GEGEVENS
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wonders Creative Design, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

De gegevens die Wonders Creative Design ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
 

2.1 WIX

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van onders Creative Design zijn op de servers van WIX opgeslagen. De nieuwsbrieven worden eveneens verzonden met WIX. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voor- en/of achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen WIX.


2.2 TRANSIP
De e-mail van Wonders Creative Design wordt gehost bij TRANSIP. Als u contact opneemt via het contactformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TRANSIP.

 

2.3 GOOGLE ANALATICS

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3. BEVEILIGING GEGEVENS

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wonders Creative Design of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Wonders Creative Design. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die
toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Wonders Creative Design privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

4. RECHTEN GEGEVENS

Het gebruik maken van onderstaande rechten kan door middel van een mail te sturen naar info@wonderscreative.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

4.1 RECHT OP INZAGE
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Wonders Creative Design vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wonders Creative Design. U ontvangt dan een overzicht van u gegevens.


4.2 RECHT OP RECTIFICATIE
Kloppen de gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten
rectificeren door Wonders Creative Design. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.


4.3 RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij
Wonders Creative Design vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van deze gegevens. Dit kunt u doen door middel van een mail te sturen aan info@wonderscreative.nl
 

4.4 INDIENEN KLACHT VERWERKING GEGEVENS
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat
Wonders Creative Design niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

​​

5. PLICHTEN

Wonders Creative Design verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Wonders Creative Design via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wonders Creative Design de betreffende dienst niet aanbieden.


Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Wonders Creative Design met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Wonders Creative Design behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wonders Creative Design dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van VersGemerkt te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@wonderscreative.nl
 

bottom of page